Kap u moru je humanitarna udruga za ostvarivanje pomoći djeci s posebnim obrazovnim potrebama u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom, srednjoškolskom odgoju i obrazovanju kroz djelovanje pomoćnika u nastavi. Osnovana je 18. siječnja 2011. s ciljem osiguravanja pomoćnika u nastavi kako bi se podigla kvaliteta života i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.

Ciljevi osnivanja Udruge sukladno Statutu su:

–          Osiguravanje pomoćnika u nastavi i u predškolskom odgoju

–          Informiranje roditelja

–          Podrška socijalno emotivnom razvoju djece s teškoćama u razvoju

–          Pomoć u stručnom razvoju i usavršavanju pomoćnika

–          Senzibilizacija javnosti za posebne potrebe djece u obrazovanju

Područja djelovanje Udruge sukladno ciljevima Statuta su:

–          Odgoj i obrazovanje (potpora obrazovanja djece i mladih s posebnim potrebama i stručno usavršavanje odraslih)

–          Socijalne usluge (pomoć pri uključivanju djece s posebnim potrebama i programe odgoja i obrazovanja, integracija i osobna asistencija)

–          Udruga djeluje na području Grada Korčule, Općine Lumbarda i Općine Orebić.

Djelatnosti Udruge sukladno Statutu su:

–          Potpora obrazovanja djece i mladih s posebnim potrebama

–          Cjeloživotno učenje i obrazovanje

–          Pomoć pri uključivanje djece s posebnim potrebama u programe odgoja i obrazovanja-integracija

–          Osobna asistencija

–          Pomoć i podrška djeci i mladima s posebnim potrebama

 

Pored temeljnog djelovanja Udruga nadalje:

-promiče prava djeteta

– organizira stručna usavršavanja pomoćnika i drugih sudionika

odgojno- obrazovnog procesa

– savjetuje roditelje

– informira i senzibilizira javnost za probleme djece s posebnim potrebama

– surađnje sa zdravstvenim, humanitarnim, socijalnim i drugim organizacijama

-nabavlja potrebna pomagala i materijale za rad

-organizira tečajeve, radionice , manifestacije za ostvarenje ciljeva Udruge

-obavještava medije o radu i aktivnostima Udruge