Najvažnija djetetova aktivnost je igra

objavljeno u: Novosti | 0

Najvažnija djetetova aktivnost je igra. Igra se u terapiji SI koristi kao medij za poticanje senzorne integracije. Dijete u igri koristi različite adaptivne reakcije koje ostvaruju senzornu integraciju. Kroz igru, dakle mijenjamo načine na koji mozak reagira na unose različitih … pročitajte više